miejsce działania: CAŁA POLSKA

NIP: 955-205-78-01  /   REGON: 320926563

© 2019 by Luxuriance

 • instagram Luxuriance

01

REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://pracowniaaranzacja.wixsite.com/biuroprojektowe

Sprzedającym jest firma Luxuriance, zwana także zamiennie „Usługodawcą”, o numerze NIP: 955-205-78-01 oraz REGON: 320926563

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: pracownia.aranzacja@gmail.com, aby uzyskać szczegółowe informacje, których Zamawiający nie znalazł na stronie lub w regulaminie.

 

§ 1. Informacje ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://pracowniaaranzacja.wixsite.com/biuroprojektowe

 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Zamawiającego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 3. Sklep internetowy https://pracowniaaranzacja.wixsite.com/biuroprojektowe prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet, dotyczącą sprzedaży usług projektowych i pokrewnych, na swojej stronie internetowej.

 4. Dostępna w sklepie oferta proponuje oryginalne rozwiązania, umożliwiające automatyczną możliwość zamówienia projektu lub usługi pokrewnej przez zamawiającego, co ma nie tylko przyspieszyć proces projektowy i proces wykonania zlecenia, ale także być ofertą jawną i skonkretyzowaną dla zamawiającego, bez ukrytych kosztów czy niedomówień.

 5. Do niezbędnych wymagań technicznych jakimi dysponuje i posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, niezbędnym warunkiem do wykonania zamówienia przez Zamawiającego jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) oraz podłączenie się do sieci Internet, poprzez przeglądarkę internetową z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji online

 6. Regulamin jest formą umowy przedwstępnej pomiędzy stroną Luxuriance, a zamawiającym.

Zapisy regulaminu określają sposób, możliwość wykonania zamówienia i zakupienia projektu, zarówno przez stronę internetową, jak i kontakt online - e-mail oraz czat dostępny a stronie.

§ 2. Składanie zamówień

 1. Nie przyjmujemy zamówień telefonicznych oraz nie wyceniamy projektów i usług telefonicznie - jeżeli takowe są do wycenienia.

Zamówienie i wycena następuje tylko na bazie przedstawionych informacji na stronie internetowej oraz poprzez zapytania kierowane bezpośrednio przez e-mail lub czat dostępny na Naszej stronie internetowej (dotyczy to zamówień projektów jednostkowych, np, przygotowania projektu jednego pomieszczenia lub przygotowania projektów kompleksowych złożonych z zaprojektowania całego apartamentu, tarasu i ogrodu na dachu lub całego domu, jego elewacji i ogrodu). Nieruchomości oparte na wykonaniu projektu jednej, pełnej nieruchomości rozliczane są na podstawie pakietów dostępnych na stronie internetowej.

 1. Zamówienie usług projektowych, które są dostępne w oferowanych pakietach na Naszej stronie internetowej, polega na wybraniu określonego pakietu i opłacenia jego wartości.

 2. Nasz sklep internetowy i oferta, zakłada możliwość wyboru form projektu na konkretną powierzchnię nieruchomości. Zamawiający ma do wyboru projekty tylko oparte na rzutach i przekrojach technicznych w formie rysunków 2D lub projekty kompleksowe, złożone z projektów technicznych 2D, 3D, oraz fotorealistycznych wizualizacji. Projekty te różnią się cenowo, ze względu na wykonanie większej ilości pracy w jakich obie wersje powstają, ale obie wersje są podstawą do zrealizowania projektu w realnej przestrzeni.

 3. Zamówienie przez stronę internetową - e-mail, czat

Po zamówieniu określonego pakietu, Luxuriance kontaktując się z zamawiającym na podany w zamówieniu adres email, po zatwierdzeniu i otrzymaniu płatności na koncie, podsyła wszystkie szczegóły dotyczące rozpoczęcia współpracy. W pierwszej wiadomości ustalany jest termin spotkania (jeżeli zamówienie to zakłada). Podsyłana jest także umowa główna, która określa zakres zamówionego pakietu lub umowa oparta na ustaleniach, rozpisana na wskazane w zamówieniu dane zamawiającego, potwierdzenie zapłaty oraz wszelkie informacje początkowe, które są Nam niezbędne do rozpoczęcia pracy nad projektem.

 1. Zamówienie poprzez kontakt bezpośredni

 • Zamówienie może nastąpić poprzez kontakt bezpośredni - mailowy lub przez chat dostępny na stronie internetowej.

 • Zamówienia bezpośrednie dotyczą najczęściej zamówień projektów jednostkowych, np, przygotowania projektu jednego pomieszczenia lub przygotowania projektów kompleksowych złożonych z zaprojektowania całego apartamentu, tarasu i ogrodu na dachu czy całego domu, jego elewacji i ogrodu. Indywidualna wycena pozwala założyć rozliczenie każdego z nich i zaproponować przez Nas korzystne rabaty za zamówienie rozbudowanej usługi projektowej

 • Po otrzymaniu wiadomości o chęci rozpoczęcia z Nami współpracy, na wskazany przez zamawiającego adres mailowy, podsyłamy w pierwszej kolejności przygotowaną wycenę. Po pozytywnym zaakceptowaniu jej przez zamawiającego, przygotowujemy umowę na bazie przygotowanej wyceny oraz polecenie zapłaty na dokonanie płatności odpowiadającej wycenie.

 • Przyjmujemy rozliczenie projektów tylko w wersji przedpłaty. 

 • Nie rozliczamy projektów w formie zaliczki i płatności ratalnych, ani żadnego innego podziału płatności czy rozliczenia dopiero po wykonaniu projektu. Wersje te nie sprawdziły się przez ostatnie 10 lat Naszej działalności, więc od 2019 roku form takich już nie przyjmujemy. 

 • Zamówienie mailowe polega na takim samym sposobie rozliczenia jak zamówienie poprzez Nasz sklep internetowy dostępny na stronie. Jedyną różnicą jest konieczność zamówienia wyceny indywidualnej.

 • Po zatwierdzeniu płatności na koncie podsyłamy kolejne szczegóły dotyczące rozpoczęcia współpracy, elementy, które będą niezbędne do rozpoczęcia pracy nad projektem, ustalenia związane ze spotkaniem i wykonaniem pomiarów na miejscu (jeżeli zamówienie tego dotyczy) oraz fakturę wystawioną na wykonany przelew.

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich.

 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/drogą mailową.

 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 4.  Zamówienia składane poprzez adres e-mail można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Odpowiedzi na zamówienia mailowe są rozpatrywane tylko w godzinach funkcjonowania biura, w dni powszednie.

 5. Zamówienia składane poprzez czat dostępny na stronie internetowej można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Odpowiedzi na zamówienia z kontaktu czat, są rozpatrywane tylko w godzinach funkcjonowania biura, w dni powszednie.

 6. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Zamawiająco prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który zostanie przygotowana umowa i rozliczenie oraz adres e-mail, dzięki któremu nastąpi ustalanie szczegółów współpracy.

 7. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Usługodawca skontaktuje się z Zamawiającym. Jeśli kontakt z Zamawiającym nie będzie możliwy, Usługodawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

 8. W trakcie składania Zamówienia, Zamawiający może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Luxuriance, w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 9. Zamawiający może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. Utworzenie przez zamawiającego swojego profilu na stronie, poprzez podanie loginu i hasła, będą niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login to podany przez Zamawiającego adres e-mail. Hasło jest dowolnie wprowadzone przez Zamawiającego. Hasło Zamawiającego nie jest znane Usługodawcy i Zamawiający ma obowiązek zachowania go w tajemnicy oraz chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 10. Po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia przez sklep. Jeżeli nie otrzymałby wiadomości automatycznie, Luxuriance skontaktuje się samodzielnie, aby potwierdzić, że zamówienie zostało złożone.


 

§ 3.  Moment rozpoczęcia współpracy oraz terminy

 

 1. Usługa projektowa dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Pakiecie dostępnym na stronie internetowej Luxuriance. Jest to orientacyjny czas realizacji projektu, w obrębie którego zostanie wykonany projekt lub usługa pokrewna. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

 2. Zamawiający nie jest obciążany kosztami dojazdu w celu wykonania inwentaryzacji. Koszt związany z pierwszą wizytą i wykonaniem pomiarów wliczony jest w kwotę projektu lub usługi pokrewnej.

 3. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia (w przypadku zamówień e-mailem lub poprzez czat) lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji Pay Pal na stronie internetowej sklepu.


 

§ 4.  Płatności

 1. Płatność za zamówioną usługę projektową lub pokrewną może nastąpić  za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Pay Pal) - w przypadku zamówień przez stronę  Luxuriance

 2. Płatność za zamówioną usługę projektową lub pokrewną może nastąpić przelewem na konto bankowe Luxuriance, podane w podesłanej umowie, podsyłanej na adres e-mail zamawiającego.

 3. Płatności za rozliczenia  usług projektowych rozliczane są tylko przez stronę internetową Luxuriance lub w przedpłacie na konto bankowe Luxuriance

§ 5.  Umowy

 

Każdy Zamawiający otrzymuje fizycznie umowę, która jest przekazywana na spotkaniu “na żywo” . Sposób zamówienia i rozliczenia projektu lub ofert pokrewnych nie zwalnia Usługodawcy z kontaktu bezpośredniego przy wykonaniu usługi projektowej, w tym głównego spotkania związanego z pomiarami i przeprowadzeniem inwentaryzacji (jeżeli dany pakiet tego dotyczy). Zdalna forma rozliczenia umożliwia tylko łatwiejszą formę rozliczenia usług projektowych i pokrewnych, czyli wykonania pracy, niż w przypadku rozliczenia gotówką na spotkaniu na żywo. Automatyzacja procesu rozliczenia, ma zapewnić bezpieczeństwo rozliczenia dla Zamawiającego i dla Usługodawcy na wykonaną przez niego pracę oraz dać pewność, że rozliczenie to następuje. Automatyzacja rozliczenia ma także zapewnić Usługodawcę, że przy składaniu zamówienia, Zamawiający posiada środki na Zakupienie Usługi Projektowej.

 

§ 6. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usługi. W celu uwzględnienia odstąpienia od umowy, należy wysłać oświadczenie przed upływem terminu odstąpienia, na adres e-mail i adres pocztowy Usługodawcy zawarty w umowie.

 2. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Zlecającego, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Zlecającego ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Zlecającego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

 3. W związku z punktem 2 § 6, w przypadku Usług zamówionych przez Zamawiającego odstąpienie od umowy nie przypada, jeżeli proces wykonania usługi się rozpoczął. Za rozpoczęcie rozumie się ustalenie i zrealizowanie spotkania dotyczącego wykonania inwentaryzacji i przekazania umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić przed czasem spotkania, ale nie jest brane pod uwagę po czasie spotkania, które zapoczątkowuje proces projektowy. Jest to związane z kosztami jakie już ponosi Luxuriance, aby inwentaryzacje wykonać i kosztami dojazdu, które wliczone są w usługę. Usługa ta jest wówczas niemożliwa do zwrotu, a tym samym odstąpienie od umowy nie jest brane pod uwagę.

 

§ 7. Dodatkowe informacje

 

 • Projekty są przygotowywane przez Luxuriance, na bazie dostępnych lub udostępnionych podkładów geodezyjnych, planów, indywidualnych pomiarów, na bazie własnej twórczości i doświadczenia w oparciu o oczekiwania zamawiającego, aby wydobyć jak najlepszy efekt wizualny i funkcjonalny danej nieruchomości.

 • Luxuriance zobowiązuje się do wykonania przygotowanych samodzielnie lub zleconych projektów, względem wybranego pakietu

 • Luxuriance działa na rzecz Zlecającego, w dobrzej wierze i w jego imieniu, aby uzyskać jak najlepszy efekt swojej pracy

 • Luxuriance oświadcza, że wszelkie dane i informacje przekazane przez zamawiającego będące informacjami poufnymi nie będą przekazywane, i używane tylko, w celu realizacji umowy czy na konkretne oczekiwanie Zamawiającego. Dane i materiały potrzebne do wykonania projektów nie są także w żaden sposób upubliczniane w sieci internet.

 • Luxuriance nie odpowiada za szkody wynikłe z działań osób trzecich, ani platform, na których prowadzone będą wspólne ustalenia.

 • Wycena pakietów projektowych zakłada przygotowanie tylko jednego rozwiązania projektowego

 

§ 8. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych zgodna z RODO

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Luxuriance.

 2. Nie przetwarzamy danych osobowych klientów poza obrębem swojej działalności i do własnych informacji, i nie przekazujemy ich  podmiotom trzecim. Dane osobowe uzyskane w trakcie zawierania umowy są wykorzystywane tylko do ustaleń danej umowy, wykonania zlecenia, informowania klientów o nowościach, aktualności i ofertach firmy po wykonaniu zlecenia jeżeli Zamawiający określi taką zgodę, oraz podstawy do odpowiedniego rozliczenia zlecenia. Dane osobowe, w tym adres mailowy wymagane do przekazania podmiotom współpracującym np. księgowości - w celu wystawienia rachunku czy platformie PayPal w celu dokonania płatności za określony pakiet, są przekazywane tylko w celu dalszej realizacji zlecenia z Zamawiającym. Dane osobowe ani wszelkie informacje z nimi związane, nie są przekazywane ani nigdzie publikowane, poza prowadzonymi kanałami, którego współpraca i umowa dotyczy.

 3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za realizację usługi. Zamawiający mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane przekazywane są tylko dostawcom poczty elektronicznej klienta w celu przekazania projektu Zamawiającemu. Sklep Luxuriance nie przekazuje danych swoich klientom podmiotom trzecim, bez uprzedniej informacji o tym bądź zgody Zamawiającego. Gromadzone dane służą tylko celom realizacji zamówienia.oraz nawiązania współpracy między zamawiającym a usługodawcą

 

§ 9.  Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now